ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 12ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 20/6/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 336/16-6-2022

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερα (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 12ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 12ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π. 

22/06/2022