ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 20ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 30/8/2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση 450/26-8-2022

Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 20ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Αναλυτικά ο Πίνακας Θεμάτων του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ της 20ης Συνεδρίασης.

02/09/2022