ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3/2022 Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (σχετικά με κλείσιμο δέκα ημερών παιδικού σταθμού Γυθείου λόγω covid- 19)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

Το ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ανατολικής Μάνης  και ο Πρόεδρος του Ν.Π. ,

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τους Παιδικούς Σταθμούς της 17-9-2021, το οποίο αναφέρει ότι, "σε περίπτωση εμφάνισης δύο ή και περισσότερων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ο Παιδικός Σταθμός κλείνει για δέκα ημερολογιακές ημέρες ". 

 

Αναλυτικά η Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

10/02/2022