ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENCULTURE ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η κλήρωση για την επιλογή των νέων, που θα συμμετέχουν στην ανταλλαγή νέων που θα λάβει χώρα στο Καπάκκιο της Ιταλίας στο πλαίσιο του προγράμματος GREENCULTURE, θα γίνει κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Μαρτίου (ώρα έναρξης Δ.Σ. 19:00) στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου. 

26/03/2012