ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 30ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Συνεδρίαση της 17/11/2021

Πρόσκληση 552/12-11-2021

Παρόντες Δ.Σ.: έξι (6)

Απόντες Δ.Σ. :ένας(1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων

ημερησίας διάταξης της 30ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 30ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π.

17/11/2021