ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:561/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:561/2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για την εξέταση αιτήσεων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, καθώς και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν - για πρόσληψη Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου (ωριαίας απασχόλησης) στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΑΠ Ανατολικής Μάνης το οποίο λειτουργεί από το Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022, για την ΣΟΧ 2/2021 και με αριθμ Πρωτ 561/2021 .

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ:

1. ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

2. ΔΕ ΤΑΕΚ ΒΟ ΝΤΟ

3. ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

4. ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

5. ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

6. ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

7. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

 

20/01/2022