18/07/2011, Συνάντηση των Δημάρχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνάντηση των Δημάρχων της  Περιφέρειας Πελοποννήσου  πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011 στο Δημαρχείο Τρίπολης με τα παρακάτω θέματα συζήτησης: 1. Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου 2. Διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου 3. Προσωρινή Εκπροσώπηση Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου 4. Πορεία Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ( ΘΗΣΕΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ ) Μετά από γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο [...]

21/07/2011