ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 6ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 17/5/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Πρόσκληση 230/13-5-2022
Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερα (4)
Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 6ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 6ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π.

24/05/2022