Ανάρτηση του Μητρώου Αρρένων για το έτος 2020

Ανακοίνωση

 

Ανάρτηση του Μητρώου Αρρένων για το έτος 2020

 

Ανακοινώνεται ότι καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.  2119/1993 “Περί Μητρώου Αρρένων”, ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2020 από δημότες του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Ο Κατάλογος αυτός θα βρίσκεται αναρτημένος στο δημοτικό κατάστημα από 6-05-2021 έως και 31-05-2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και μέσα στην παραπάνω προθεσμία να υποβάλλουν στο Δήμο τις, τυχόν, ενστάσεις τους “περί παραληφθέντων ή εσφαλμένης ή άκυρης εγγραφής”, επί του περιεχομένου του καταλόγου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

     Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

19/05/2021