Περίληψη διακήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΧΩΡΟΥ  ΣΤΗ  ΧΕΡΣΑΙΑ  ΖΩΝΗ  ΛΙΜΕΝΑ ΓΥΘΕΙΟΥ (B΄ Ζώνη),   ΕΚΤΑΣΗΣ  40 τ.μ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

03/04/2019