ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ. ΓΥΘΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου, ότι την 31η Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, επί της οδού Βασιλέως Παύλου, 1ος όροφος, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της δημοτικής κοινότητας Γυθείου για να αποφασίσει για την καταπολέμηση ή μη  του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για τα έτη 2025, 2026, 2027 στη Δ.Κ. Γυθείου.

Προκειμένου να λάβουμε απόφαση, καλούμε τους κατοίκους και τους έχοντες ελαιοκτήματα στη Δ.Κ. Γυθείου, τους αγροτικούς συλλόγους, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους βιοκαλλιεργητές όπου υπάρχουν, να προσέλθουν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της δημοτικής κοινότητας Γυθείου, για να έχει η απόφασή μας ευρύτερο χαρακτήρα και να αντιπροσωπεύει τη γνώμη όσο το δυνατόν περισσοτέρων φορέων και κατοίκων της περιοχής.  

                                                                         Με  εκτίμηση

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Δ.Σ.  της 

                                                        ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

                                                               Ιωάννης Κουλουριαννάκος

26/01/2024