Έκδοση οριστικών πινάκων για την πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023