ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ"

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου Παρθεναγωγείου» με προϋπολογισμό δημοπρατουμένων εργασιών 974.841,04€ (χωρίς Φ.Π.Α. αναθεώρηση και απολογιστικά ασφάλτου).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη διακήρυξης εδώ 

ή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο http://sites.diavgeia.gov.gr/anatoliki_mani/ada/%CE%924%CE%9B%CE%92%CE%A9%CE%A8%CE%97-%CE%9643

08/06/2012