ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ανατολική Μάνης προκηρύσσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την Οικονομικότερη Προσφορά που αφορά: «Διαμόρφωση Οδοστρώματος Αγροτικών Οδών με Γκρέϊντερ Δήμου Ανατολικής Μάνης».

Η εν λόγω Υπηρεσία είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.000,00 €. (Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γυθείου την 27-4-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/04/2020