ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ανατολική Μάνης προκηρύσσει  Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά που αφορά «Επισκευή Μεταφορικών Μέσων– Οχημάτων- Μηχανημάτων ΄Εργου Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους» ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.618,18 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Διαβάστε την πελίληψη της διακήρυξης εδώ.

11/07/2019