ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ανατολική Μάνης προκηρύσσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την Οικονομικότερη Προσφορά που αφορά «Προμήθεια Τροφίμων έτους 2020».

 

11/12/2019