ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες επισκευής μεταφορικών μέσων , οχημάτων, μηχανημάτων έτους 2021 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω μη υποβολής προσφορών κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,  συνολικού προϋπολογισμού 102.100,00 €. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (σχετ. αρ. 192/2021 Α.Ο.Ε.)

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την Πρόσκληση

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε τη σχετική Μελέτη

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/05/2021