Προσωρινοί πίνακες κατάταξης σχολικών καθαριστριών (Σ.Ο.Χ. 5/2022)

Δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης σχολικών καθαριστριών (Σ.Ο.Χ. 5/2022):

Πλήρους Απασχόλησης

Μερικής Απασχόλησης

28/09/2022