ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 15ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 11/7/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 391/5-7-2022

Παρόντες Δ.Σ.: έξι (6)

Απόντες Δ.Σ. : ένας (1)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 15ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 15ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π.

19/07/2022