Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου στην Τ.Κ. Σελεγουδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων

Γύθειο Τ.Κ. 23200

-------------------------

 

 

 

Γύθειο        04  –   05  - 2012 

 

Αριθμ. Πρωτ.: - 10410   

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

 

 

     προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: ΄΄Προκατασκευασμένου κτιρίου Τ.Κ. Σελεγουδίου΄΄  προϋπολογισμού δαπάνης 45.000 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 16/05/2012 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10:00  π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2733360332, -333 (αρμόδια υπάλληλος κα Καθόλου Σμαραγδή).

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

 

08/05/2012