ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014, δείτε συνημμένα τα απολογιστικά στοιχεία Δήμου Ανατολικής Μάνης 

13/10/2015