ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 7ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 23/5/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Πρόσκληση 237/18-5-2022
Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερα (4)
Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 7ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 7ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π.

24/05/2022