ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 12/6/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ,ΕΩΣ ΚΑΙ 21/6/2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 

10/06/2019