ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 αριθμ.πρωτ.:112/2023

Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2023 με αρ.πρωτ.: 112/10-5-2023

 

 

Αναλυτικά εδώ οι Πίνακες:

25/07/2023