ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 18ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 10/8/2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση 428/5-8-2022

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 18ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Αναλυτικά ο Πίνακας Θεμάτων

 

 

11/08/2022