ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ και ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ1/2022 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:387/1-7-2022

Ανάρτηση διορθωμένων Πινάκων ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ και ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ1/2022 με αρ.πρωτ.: 387/1-7-2022, κατόπιν ενστάσεων, σύμφωνα με τη διαβίβαση Απόφασης του ΑΣΕΠ 3-10-2022 αρ.πρωτ.:21308/2022//1/2022

 

Αναλυτικά οι δύο Πίνακες ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:

04/10/2022