Ψηφιακά η δήλωση απόδοσης τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί ακαθαρίστων εσόδων

Όπως ενημερώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων μια νέα ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων απόδοσης τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων τίθεται στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE/Εφαρμογές/ Φορολογικές Υπηρεσίες/ Τέλη & Φόροι/ Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Για την είσπραξη του τέλους εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής και τα αντίστοιχα έσοδα αποδίδονται στους οικείους Δήμους.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 1209/2023, ΦΕΚ 7332/Β/22-12-2023), οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων:

• εφόσον υπόκεινται σε ΦΠΑ, υποβάλλουν τη δήλωση των τελών στον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται στην ίδια προθεσμία που ισχύει για την απόδοση του ΦΠΑ,

• εφόσον δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, υποβάλλουν τη δήλωση των τελών μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, δηλαδή μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου του επομένου έτους.

Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, ειδικά για τη δήλωση και καταβολή των τελών των ετών 2022 και 2023, προβλέπεται προθεσμία υποβολής δήλωσης εμπρόθεσμης καταβολής τους έως τις 31 Απριλίου 2024, ως εξής:

• Για το έτος 2022, τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων θα περιλαμβάνονται

• Για το έτος 2023 τα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων θα περιλαμβάνονται για τις αντίστοιχες φορολογικές περιόδους.

22/01/2024