Πρόγραμμα εκλογής 21ης Μαΐου 2023

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις :
  α. Των παρ.1 και 2 του άρθρου 39, και του άρθρου 56 του Π.Δ.26/2012 «Kωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ Α’ 57/15-03-2012).
  β. Του Π.Δ.45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής (ΦΕΚ Α’ 99/22-04-2023).
  γ. Του Π.Δ. 8/2023 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές (ΦΕΚ Α’ 16/25-01-2023).
 2. Την υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σε αυτήν συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων της εκλογικής περιφέρειας Α΄ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
 3. Την υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.
 4. Τις υπ’ αριθμ. 9/2023, 17/2023, 18/2023 και 20/2023 διορθωτικές αποφάσεις του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 145003/02-05-2023 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας, με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας κάθε Δήμου του Νομού Λακωνίας, στα οποία θα ψηφίσουν κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους εκλογείς και οι εκλογείς του άρθρου 27 της εκλογικής Νομοθεσίας καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 161599/12-5-2023 Προκήρυξη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας.
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 151388/05-05-2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας, με την οποία καθορίστηκε το Ειδικό Μεικτό εκλογικό τμήμα Ετεροδημοτών, το κατάστημα ψηφοφορίας και η έδρα αυτού, στο οποίο θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 153465/08-05-2023 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων για την Εκλογική Περιφέρεια Λακωνίας.
 1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 153508/08-05-2023 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Πειραιώς και Ιωαννίνων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Ότι για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου ανακηρύχθηκαν για την εκλογική περιφέρεια ΛΑΚΩΝΙΑΣ, οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμοί κομμάτων, μεμονωμένοι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί υποψηφίων της Επικράτειας:

Δείτε αναλυτικά

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 21 Μαΐου 2023 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα, που έχουν οριστεί με την υπ αριθ. 145003/02-05-2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Οι ετεροδημότες του Νομού ΛΑΚΩΝΙΑΣ εκλογείς εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών των Εκλογικών Περιφερειών: Α’ Αθηνών, Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Πειραιώς και Ιωαννίνων, θα ψηφίσουν σε ένα (1) ειδικό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών στο Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ στη Σπάρτη,  το οποίο υπάγεται στο Δήμο Σπάρτης.

Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών για την Εκλογική Περιφέρεια ΛΑΚΩΝΙΑΣ είναι τρεις (3).

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και των Κοινοτήτων και των συνοικισμών αυτών. 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ


 ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ


 

15/05/2023