Ενημερωτικά μηνύματα προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

Σας διαβιβάζουμε τα μηνύματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών. Το υλικό που εξεδόθη διατίθεται προς ενημέρωσή σας και περαιτέρω αξιοποίηση παρακάτω:

 Εναλλακτικά θα το βρείτε στην ιστοσελίδα www.civilprotection.gr στο πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΟ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ.

 

 

 

Σας διαβιβάζουμε τα μηνύματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με τις Πλημμύρες

 

 

14/06/2019