Υποστηρίζουμε τη ζωή

Για μια ακόμα φορά η Μάνη βρίσκεται στο επίκεντρο δραστηριοτήτων που καταγράφουν τον κυρίαρχο ρόλο του Κ.Υ. Αρεοπόλεως στον υγειονομικό χάρτη της Λακωνίας. Και πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες τίθενται και υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

01/02/2013