Ποιότητα Ζωής στις αγροτικές περιοχές μέσω ΟΠΑΑΧ

Η «Κοινοπραξία για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στα πλαίσια δημοσιοποίησης του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ),  ενημερώνει ότι υπογράφηκε η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313, συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού 65.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

Στόχος των Μέτρων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 35%-60%. 

Στο Δήμο Ανατολικής Μάνης το πρόγραμμα αφορά τη Δημοτική Ενότητα Γυθείου (εκτός από τη Δ.Κ. Γυθείου), τη  Δημοτική Ενότητα Σμύνους, τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης και τη Δημοτική Ενότητα Οιτύλου.

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και ιδιώτες να ενταχθούν στο μέτρο μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 24-04-2013.   

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα της Κοινοπραξίας, στην Επισκοπή Τεγέας και στα τηλ. 2710557058, 2710221775.

 

26/02/2013