ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ       ΔΗΜΑΡΧΟΣ

             

                  2  Αυγούστου 2019

                   Αρ. Πρωτ.10787 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους,

Προέδρους και Συμβούλους Κοινοτήτων

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής Δήμου Ανατολικής Μάνης.»

 

 

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σύμφωνα με τις αριθμ. 9, 10 & 14/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Γυθείου, καλείσθε σε δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α' 87) ορκωμοσία, στο Δημοτικό κτίριο Κέντρο Πολιτισμού (Παλαιό Παρθεναγωγείο) στο Γύθειο, στις 26η Αυγούστου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:30μμ.

 

Ο εκλεγείς Δήμαρχος

Ανατολικής Μάνης

           

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

21/08/2019