Αλλαγή θέση της λαϊκής αγοράς Γυθείου λόγω των έργων

1

Λόγω διεξαγωγής έργων, και μόνο για την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, η λαϊκή αγορά του Γυθείου θα διεξαχθεί στο χώρο του παλιού σταδίου της πόλης. 

 

07/09/2023