ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ενημερώνει ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια αυτών, για την υποχρέωσή τους για αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, καθώς και για την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτά τα ακίνητα, για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β’ 2012).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και λοιπές κυρώσεις όπως π.χ η επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.

Παράλληλα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών δέντρων, θάμνων κλπ που εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) προς το αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και παρεμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 1/2008 Αγρονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1691 Β’ 2008)

Επίσης οι εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να έχουν γίνει πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και η διαχείριση των προϊόντων καθαρισμού (χόρτα, κλαδιά κλπ) είναι ευθύνη των ιδιοκτητών και απαγορεύεται η εναπόθεση τους εντός ή εκτός των κάδων απορριμμάτων

Γύθειο 01-03-2021

Εκ του Δήμου Ανατολικής Μάνης

09/04/2021