Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για τις καταμετρήσεις

nero

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης ενημερώνει τους πολίτες ότι για την καλύτερη λειτουργία της ο τρόπος καταμέτρησης των ρολογιών έχει αλλάξει και πλέον πραγματοποιείται από υπαλλήλους της Επιχείρησης. Επειδή η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο, ενδεχομένως να έχουν προκύψει περιπτώσεις καταμετρήσεων πέραν του προκαθορισμένου τετραμήνου, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των λογαριασμών.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε, σε όσους λογαριασμούς έχουν καταμετρηθεί κυβικά πέραν των συνήθων τετραμηνιαίων καταναλώσεων, να απευθυνθούν στην υπηρεσία.

12/08/2022