Μεταφορά δημιουργικού εργαστηρίου

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 28/12/2017 το Σπίτι των Ξωτικών θα υποδεχθεί τους μικρούς μας φίλους στο Κέντρο Πολιτισμού (Παρθεναγωγείο).

28/12/2017