ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 15/4 ΕΩΣ 31/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο 09-4-2021

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 15/4 ΕΩΣ 31/10

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμό 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η χρονική διάρκεια απαγόρευσης χρήσης πυρός στην ύπαιθρο που για το τρέχον έτος ορίζεται από 15 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα :

1. Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου, από 15-04-2021 μέχρι 31-10-2021, α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι , λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός, στα δάση και δασικές εκτάσεις, όπως επίσης στις χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και τις βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις .

2. Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου, από 15-04-2021 μέχρι 31-10-2021 α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι η καύση αγροτικών εκτάσεων χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5. Παράγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β'1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 9 Α/ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β'1554/10-11-2005) και ισχύει.

09/04/2021