Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2023: Διασκέδαση γύρω από τη φωτά στα Κόκκινα Λουριά!

Απόκριες 2023

Δείτε σχετικά:

Το Καρναβάλι των χρωμάτων στον Δήμο Ανατολικής Μάνης

Κούλουμα στη Μάνη 2023!

Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Manifest» της Πράξης «Διοργάνωση εκδηλώσεων Manifest» με Κωδικό ΟΠΣ 5168465, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

21/02/2023