Κατάσταση πληρωμών-απορρίψεων έτους 2016 της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία»

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Γύθειο   23/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                      

-------------------------------------                        

Ταχ. Δ/νση :Ελευθερολακώνων                                                                      

Ταχ. Κώδικας 23200 Γύθειο                                                                               

Τηλέφωνο : 2733 3 60307                                             

Fax : 2733 3 60351                                                                

                                

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Κατάσταση πληρωμών-απορρίψεων έτους 2016 της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία».

Σχετικό Το με αρ. πρωτ. 194179/46868/20-07-2018 έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου απέστειλε το με αρ. πρωτ. 194179/46868/20.07.2018 του με θέμα : «Καταστάσεις πληρωμών-απορρίψεων», έτους 2016 της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» που θα αναρτηθούν στους Πίνακες Ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ Λακωνίας και του Δήμου τη Τρίτη 24/7/2018 και οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ως τη Τρίτη 31/7/2018 στα γραφεία της ΔΑΟΚ Λακωνίας.    

 

 

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                              ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ

 

 

24/07/2018