ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΥ & ΚΟΤΡΩΝΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε  ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ οικ. 2449/Α325/1-12-2017 (7ΗΨΕ465ΧΘΞ-ΖΣ6) κηρύχθηκαν ως πυρόπληκτες και έγινε η οριοθέτηση των περιοχών για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς  αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 1ης , 2ας και 3ης  Ιουλίου 2017 οι Τοπικές Κοινότητες Σκουταρίου και Κότρωνα, του Δήμου μας.

     Η συγκεκριμένη Απόφαση αφορά στην αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων αυτών.

     Το έργο της χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 1ης , 2ας και 3ης  Ιουλίου 2017 στις παραπάνω Κοινότητες αναλαμβάνει η Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών  Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. -Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Ι. Κόνιαρη 43, Αθήνα Τηλ. 2108704708).

     Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ κτιρίων που έχουν πληγεί από την συγκεκριμένη πυρκαγιά, προκειμένου να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών,

Θα πρέπει να υποβάλουν στην ανωτέρω Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) εντός ενός (1) μηνός αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εν συνεχεία εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας Απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ οικ. 537/Α321/03.02.2016 (ΦΕΚ/Β’/400) και οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 (ΦΕΚ/Β’/2774) για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον υπεύθυνο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας κ. Πατσουράκο Βασίλειο τηλ. 2733360307. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Τσιριγώτης τηλ. 2733360310Πατήστε εδώ για να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ οικ. 2449/Α325/1-12-2017 (7ΗΨΕ465ΧΘΞ-ΖΣ6) 

 

 

21/12/2017