Συζήτηση Ενημέρωση-Καταγραφή Αξιολόγηση Αιτημάτων Πολιτών Πυρόπληκτων Περιοχών που αφορούν τον Πρωτογενή Τομέα και Διερεύνηση Συνεργασίας με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ξεκινά μια σημαντική συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και διοργανώνει ημερίδα καταγραφής αιτημάτων των παραγωγών των πυρόπληκτων περιοχών 2017 του Δήμου μας, την Πέμπτη 03-08-2017 και ώρα 10:00π.μ. στην Αίθουσα τέως Δημοτικού Σχολείου στον Κότρωνα με αντικείμενο:

 

«Συζήτηση Ενημέρωση-Καταγραφή Αξιολόγηση Αιτημάτων Πολιτών Πυρόπληκτων Περιοχών που αφορούν τον Πρωτογενή Τομέα και Διερεύνηση Συνεργασίας με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή»

 

Εισηγητές θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

 

Οι διακεκριμένοι ομιλητές θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν και τους ευχαριστούμε θερμά.

Σκοπός της συνάντησης είναι η επιμόρφωση, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η καταγραφή αιτημάτων των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), στις πυρόπληκτες περιοχές. 

01/08/2017