Η Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία στις εργασίες της 4ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Η Αντιδήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη  από 21-23 Οκτωβρίου παρακολούθησε τις εργασίες της 4ης Ελληνογερμανικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στη Νυρεμβέργη.

 Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει ως στόχο τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών περιφερειών, δήμων, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήσαν οι συνεδρίες και συναντήσεις εργασίας σε θέματα όπως οι στρατηγικές διοίκησης στην Τ.Α.,  η ένταξη στην αγορά εργασίας, οι ΑΠΕ, η αγροτική ανάπτυξη, διαχείριση του νερού, μετανάστευση /ένταξη.

Η κα Λυροφώνη συμμετείχε στις συναντήσεις που είχαν ως θέματα τις στρατηγικές διοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αγροτική ανάπτυξη.

  Οι επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν από τους έλληνες αυτοδιοικητικούς παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή της Νυρεμβέργης προσέφεραν τη δυνατότητα ανταλλαγής πρακτικών και εμπειριών, σχετικές με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου.

Στις εργασίες της συνάντησης μεταξύ  άλλων, από ελληνικής πλευράς, παρόντες ήσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  Ιωάννης Μιχελάκης και Αθανάσιος Ταυτάρης, 3 Περιφερειάρχες, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,  60 Δήμαρχοι. 

 

 

 

 

01/11/2013