ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την συμμετοχή πωλητών στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της ΔΚ Γυθείου που θα πραγματοποιηθεί από τις 14/09/18 μέχρι και τις 20/09/18.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Γύθειο,        28 -08-18

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.:  9231                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Τμήμα Εσόδων Περιουσίας Ταμείου

Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

Πληροφορίες:Μακρυγιάννη Αικατερίνη

Τηλ.:2733360346      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την συμμετοχή πωλητών στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της ΔΚ Γυθείου που θα πραγματοποιηθεί  από τις 14/09/18 μέχρι και τις 20/09/18.

 

Έχοντας υπόψη:

1)Το άρθρο 38 του Ν. 4497/2018

2)Η 269/2017 ΑΔΣ, περί τελών κοινοχρήστων χώρων 2018.

3)Η  218  /2018 ΑΔΣ, Κανονισμός λειτουργίας παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης ΔΚ

   Γυθείου

Προσκαλεί

 

τους πωλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της ΔΚ Γυθείου που θα πραγματοποιηθεί  από τις 14/09/18 μέχρι και τις 20/09/18, να καταθέσουν αίτηση, από τις  28/8/2018 έως τις 8/9/2018 ως εξής:

fax:   2733360351,  2733360348.

e-mail: dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr,  elvalvi@1315.syzefxis.gov.gr 

Ταχ. δ/νση:  Ελευθερολακώνων 1, Γυθείο, Λακωνίας.  ΤΚ 23200

                     Δημαρχείο Δήμου Ανατολικής Μάνης.

με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας από το δήμο της μόνιμης κατοικίας

ή άδεια υπαίθριου Εμπορίου με πιστοποιητικό υγείας (για διάθεση τροφίμων),

-δημοτική ενημερότητα δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Η κάθε θέση θα καταλαμβάνει έκταση  και θα κοστίζει:

α)για παράπηγμα (παράγκα) 3 μέτρα μήκος (πρόσοψη) Χ 2,5 μέτρα πλάτος=7,5 τετραγωνικά μέτρα: 330,00 ευρώ.

β)για πάγκο 4 μέτρα μήκος (πρόσοψη) Χ 2,5 μέτρα πλάτος=10,0 τετραγωνικά μέτρα: 260,00 ευρώ.

γ)θα υπάρχουν θέσεις για χύδην εμπορεύματα, των οποίων τα τέλη θα υπολογίζονται ανά μέτρο κατάληψης του χώρου: 40,00 ευρώ.

Τα περισσεύματα, μικρότερα των 3 μέτρων πρόσοψης, δηλαδή 2 μέτρων ή 1 μέτρου, θα λογίζονται θέσεις για παράπηγμα ή για πάγκο ή για χύδην εμπορεύματα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

κ.α.α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Συνημμένα:

1.Αίτηση Συμμετοχής.

 

2.Αίτηση για βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας από το δήμο Ανατολικής Μάνης, για τους μόνιμους κατοίκους.

 

28/08/2018