Παράταση ημερομηνίας χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017.

Παρατείνεται  η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική  Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 29η Δεκεμβρίου  2017   σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το αρχικό έγγραφο

 

 

30/11/2017