Υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για τους ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας - Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου

1

21/02/2019