Πρόγραμμα παραστάσεων μαριονέτας

Οι παραστάσεις με τις Μαριονέτες αποτελούν πάντα ένα θέαμα που μαγεύει τους θεατές όλων των ηλικιών. Οι Μαριονέτες με θέματα από παραμύθια και γνωστές ιστορίες, όπως τα παραμύθια του Αισώπου, αποτελούν μια διαδραστική εκδήλωση που θα διασκεδάσει, θα εκπαιδεύσει και θα οξύνει παράλληλα την παιδική φαντασία.

afisa

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων "Καλοκαίρι στη Μάνη 2023"

LOGOMANIFEST

Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Manifest» της Πράξης «Διοργάνωση εκδηλώσεων Manifest» με Κωδικό ΟΠΣ 5168465, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ESPALOGO

07/08/2023