Πρόγραμμα παραστάσεων θερινού cinema

Σε μια καθημερινότητα που όλοι βρίσκονται διαρκώς σε εγρήγορση, τι καλύτερο από μια ξένοιαστη καλοκαιρινή βραδιά σινεμά κάτω από τα αστέρια; Οι προβολές περιλαμβάνουν ταινίες του σύγχρονου αλλά και παλιού αγαπημένου ελληνικού κινηματογράφου.

αφισα

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων "Καλοκαίρι στη Μάνη 2023"

manifest

Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Manifest» της Πράξης «Διοργάνωση εκδηλώσεων Manifest» με Κωδικό ΟΠΣ 5168465, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

εσπα

09/08/2023