ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης  στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος Α') και της από 30-9-2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 145/Α/30-9-2019) ανακοινώνει την παράταση της  ρύθμισης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή  θα βεβαιωθούν έως 29-11-2019.

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 31-12-2019

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

 

 

  

01/10/2019