Παράταση Προθεσμίας Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση μιας θέσης ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                            Πέμπτη 
18-10-2018
Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων
                  Γύθειο T.K.232 00 
Τηλ: 2733-3-60300
Fax: 2733-3-60370
e-mail: dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης προτίθεται να καλύψει ανάγκες του σε τεχνικά θέματα σύνταξης μελετών, ωρίμανσης και διαχείρισης τεχνικών έργων και έργων υποδομών, σε θέματα διερεύνησης ένταξης έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και την ωρίμανση, υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους καθώς επίσης σε θέματα που αφορούν τη γενικότερη ανάπτυξη και λειτουργία του Δήμου απασχολώντας ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού. Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία/γνώσεις στο ανωτέρω αντικείμενο.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στο email dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr. Η ημερομηνία υποβολής παρατείνεται έως και την Πέμπτη 25-10-2018.

 

Πληροφορίες στo τηλ: 2733-3-60302.

 

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

 

18/10/2018