Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Ριάννας Ζιβανού

Η ποιητική συλλογή της Ριάννας Ζιβανού με τίτλο «ΙΧΩΡ άμβροτον αίμα» εξερευνά μια σειρά συναισθημάτων. Η αγάπη, η ταυτότητα, η απώλεια, η ανθρώπινη κατάσταση διευρύνονται σε βάθος. Η ποιήτρια καλεί τους αναγνώστες σε ταξίδι αυτοανακάλυψης, σε ένα βασίλειο αυξημένων αισθήσεων.

Ώρα έναρξης: 20:00

afisa

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων "Καλοκαίρι στη Μάνη 2023"


manifest

 

Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Manifest» της Πράξης «Διοργάνωση εκδηλώσεων Manifest» με Κωδικό ΟΠΣ 5168465, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

espa

27/07/2023